Project management

Všichni mluví o project managementu a Vy nevíte, co si pod tím máte představit? Je to vlastně řízení projektu, odborník zajišťuje, aby projekt běžel podle stanoveného harmonogramu, dodavatelé odváděli práci ve stanovené kvalitě a také aby Vás neokradli.
Naše firma má d louholeté zkušenosti se zajištěním project managementu v oblasti inženýringu. Zde za Vás zařídíme různé legislativní procesy, změny územních plánů, rozhodnutí o umístění stavby a další nepříjemné běhání po úřadech.

Životní prostředí

Naše firma se nezabývá jen službou project management v oblasti stavebnictví, ale není jí lhostejné ani životní prostředí. Umíme vypracovat posouzení vlivů záměrů na životní prostředí (EIA), posouzení koncepce a jejích vlivů na životní prostředí (SEA) a také vyhodnotíme vlivy na udržitelný rozvoj území.


Project management
5 (100%)3


Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Project management